Rosendal Mindre, Stockholm

Takpåbyggnad. Pågående

Fastigheten som ligger i Stockholms innerstad, är ett flerbostadshus med affärslokal i bottenplanet uppförd i mitten av 1970-talet. Som vanligt vid denna tid förlades tekniska installationer såsom hiss- och fläktrum uppe på det plana taket.  Projektets syfte är att föreslå ett bättre och effektivare användande av takytan med nya kompletterande lägenheter. Avsikten med takpåbyggnaden har också varit att utveckla husets helhetskaraktär och skapa nya gestaltningsvärden till gaturummet. Även de befintliga fasaderna ingår i denna förändring. De relativt små fönsterpartierna från 70-talet byts ut mot större och mer energieffektiva fönster, samtidigt görs balkongerna större och fasaderna putsas om. Påbyggnaden omfattarca 700 kvm boarea fördelat på fem individuellt utformade bostäder. Samtliga lägenheter är i två plan och utformade närmast som radhus med generösa terrasser, takträdgårdar, fria utblickar, mycket dagsljus och öppna planlösningar. Från bilgaraget under gårdsplan kan bostäderna nås med hiss som ledar direkt in till varje bostad. Påbyggnaden är planerad att byggas med prefabricerade byggelement.