Rönnen, Stockholm

Ombyggnad kontorslokaler och råvind till lägenheter. 2015