Procenten, Stockholm

Nybyggnad av bostäder. Pågående