Arkitekturbiennalen i Venedig 2016

Maj 20, 2016

Vi har den stora äran av att ha blivit utvalda till att medverka i arkitekturbiennalen i Venedig. Vårt projekt Villa Överby ingår i utställningen In Therapy av curator David Basulto, som till vardags är grundare och chefredaktör för den inflytelserika nättidskriften Archdaily. Arkitekturbiennalen i Venedig anses vara den viktigaste arenan i världen för samtida arkitektur och äger rum vart annat år. Utställningen pågå under perioden 28/5 till 27/11-2016 i Nordiska Paviljongen.