Vinter i skärgården

Jan 28, 2016

Platsbesök på bygget med fantastisk utsikt i Stockholms skärgård.