Magasin 3, Frihamnen Stockholm

Inredning ny entréhall, administration, lager och verkstäder. 2007-2011

Magasin 3 Stockholm Konsthall har, sedan starten i slutet av 80-talet, varit en viktig plats för den konstintresserade att ta del av svensk och internationell samtidskonst. I samma takt som konsthallens verksamhet har utvecklats över tiden, har konsthallen vuxit och förändrats. I denna organiska utvecklingsprocess har vi medverkat som arkitekt under drygt tio år. Det senaste ombyggnadsprojektet har resulterat i en helt ny entréhall. Ambitionen har varit att förstärka helhetsupplevelsen i besöket genom att förbättra och lägga till ett antal praktiska funktioner för såväl publik som personal. Avsikten har också varit att skapa ett konsthallens vardagsrum - en kontrast mot de generellt avskalade utställningsrummen.  
Vi utgick från hur flödena i och till konsthallens olika delar skulle kunna utvecklas. Genom att låta insläppet ske direkt via lastkajens stora varuhissar förstärktes karaktären av magasinsbyggnad. Entréhallens placering i centrum av konsthallen har möjliggjort att olika utställningsdelar kan nås oberoende av varandra. Därmed kan flera utställningar öppna och pågå vid olika tidpunkter. Den skall kunna användas i samband med vernissager, föreläsningar och andra publika presentationer. Kafé, reception, försäljning, pedagogisk verksamhet och referensbibliotek skall samsas i ett rum.  Kapprum, wc och barnvagnsrum sidoordnades till en egen zon vid hissarna. Entréhallen har blivit en informell mötesplats kring konst.  En tydlig visuell kontakt med utställningsrummen har eftersträvats, men filtrerad och separerad av en halvtransparent kapillär skjutdörr. Väggar har undvikits helt och installationer tillåts inte att skära rummet vertikalt. Av denna anledning genomfördes omfattande tekniska förändringar som resulterat i en intrikat struktur med millimeterprecision av installationsdragningar täckt av ett undertak av mässingsduk. Det gyllene undertaket används som gestaltningsgrepp och ersättning för avsaknaden av naturligt dagsljus. Ett omfattande arbete las ned för att uppfinna och utforma de aluminiumramar med spänd silduk som dels döljer akustikplattor och installationer och uppfyller brand- och ventilationskrav mm, och dels skapar en ombonad, textil känsla och inrymmer komplexa möjligheter till ljussättning.   
Projektet genomsyras av en genomarbetad detaljnivå då vi har haft både möjligheten att uppfinna nya kombinationer och specialtillverkade system. I inredningen har vi använt välkända material, men ibland i oväntade kombinationer - såsom terazzo på bardisken, formplywood i biblioteket och silduk i undertaket.