Konstnärsnämnden, Stockholm 

Ateljé och kontor för stipendiater och konstnärsnämnden.

Konstnärsnämndens kansli och Iaspis ateljéer flyttade samman till Tobaksmonopolets gamla industrilokal 2008. Byggnadens speciella förutsättningar, en generös rumshöjd, stora fönster och med sitt hörnläge en stor mörk kärna, anpassades för en naturlig sammansmältning av dessa två. Enkel kommunikation, naturliga mötespunkter och allmänna ytor som också skall kunna fungera för publika evenemang ledde fram till en tanke om tre sammankopplade mötesplatser, likt gränder och torg i den traditionella staden, ateljéerna och kansliets kontorsrum placerades ut längs fasaderna och en kärna med mötesrum och andra serviceutrymmen i lokalens mitt. Kärnan har utformats som en sluten volym med fasetterad kontur. Kommunikationsytorna, gatorna, blir till neutrala platser som för samman verksamheterna och som också sträcker sig ner till foajén på det nedre planet via trappan, där projektateljén och dansstudion finns. Inredningen är vald med omsorg för att spegla en bredd och ett längre spann över tiden. I stor utsträckning har vi valt svenska formgivare och svenska producenter. Därtill har vi formgivit möbler och belysningsarmaturer för de publika utrymmena