Eldaren, Stockholm

Ombyggnad av gårdshus till bostäder, 2015

 

<< Arkiv