Duvbåten, Malmö

Skissförslag till nybyggnad av bostäder.