Forum Bibliotek, Nacka

Programarbete, ombyggnad och inredning.

I samband med Forum Nackas ombyggnad bestämde sig Nacka Kommun för att grundligt förändra det gamla huvudbiblioteket. Bibliotekets mediesamlingar organiserades nu kring fyra teman, Världen, Lustläsare, Familj och Fritid och Kultur/Nöje. Varje tema motsvaras av en avdelning med en kärna som är karaktärsfullt möblerad med sittplatser och läsbord. Vid entrén kafé med tidningar och TV-monitorer, utställning/exponering, enklare försäljning och servicefunktioner och Torget, en mindre evenemangs och mötesplats. Längst in i lokalen finns kontor och lager, synligt från den publika delen. Lokalens förutsättningar erbjuder ett enkelt rektangulärt rum med stort insläpp av dagsljus från sidan. Här har ambitionen varit att skapa en generell och flexibel grund till en karaktärsstark och föränderlig inredning. Golvet, en gummimatta lagd i ett oregelbundet rutmönster förstärker hyllornas riktning. Taket, kassetter av nät med olika hålbilder och transparens ger ett varierat utseende med hjälp av belysningen. Från en jämn massa av hyllor har sen platsbildningar skapats och karvats ur för att ge utrymme åt avdelningarnas kärnor, åt dataplatser och åt torget.