New Nordic Architecture

Bokpublicering. Kontoret medverkar med det nyligen färdigställda projektet Villa L, i den nya boken New Nordic Architecture, Nyheder i nordisk arkitektur 2017, Förlag: Archipress M, Redaktör och författare: Marianne Ibler. 

FullSizeRender[1].jpg
FullSizeRender[4].jpg