Vinter i skärgården

Platsbesök på bygget med fantastisk utsikt i Stockholms skärgård.