Publicering

Villa Överby publicering i tidskrften Interior Design, nordic style, genom italienska Il sole 24 ORE tidskriftsserie la biblioteca dell´.