Överby

Ett sommarhus med mycket högt ställda krav vad gäller gestaltning och precision på utförande. Alla lösningar till synes enkla och avskalade. Rena former, rena linjer är genomgående eftersträvade. Det är ett teknikintensivt hus, som ett stycke civiliserat liv och ordning placerat på ett stenblock inkilat i naturmark i Stockholms skärgård. Rena rum med stora glasade ytor som vänder sig mot sjösidan. Entrésidan är starkt kontrasterande – tät och bestående av en putsad mur där den rumshöga pivothängda entrédörren bildar en öppning vars spjälverk släpper igenom ljus. Genomgående har ett fåtal material använts. Ljust står mot mörkt, vilket skapar en skarp grafisk tydlighet. Ljusa material; som kalksten från Gotland, silvrigt vit askträ, matt vitmålade väggar och tak. Vitlackerade stålpartier invändigt. Kontakten mellan inne och ute är stärkt av infällda karmar som inte stoppar upp den blick som sveper längs med stengolvet eller taket. Exteriören är mörk med svart pust, takpapp, och pulverlackerade stålpartier. Den kringliggande marken utmärks av en overflowpool som ligger på stenblockets yttre kant och en trappa som klättrar ned mot viken och bryggan.

 

A well-appointed summer house built to comply with rigorous requirements in design and precision of execution. Features state-of-the-art solutions that appear simple and uncluttered. Clean forms and clean lines are consistently pursued throughout. This is a technology-intensive house, a piece of civilized life and order perched atop a rocky headland in the wilds of the Stockholm archipelago.
Open space with high glass walls facing the sea. In stark contrast is the entrance side of the house, comprising a dense, plastered wall in which the only opening is a ceiling-high pivot door, whose latticed surface lets the light seep through.
A few select quality materials are used consistently throughout the house. Light against dark, creating a stark graphic distinctness. Light materials include limestone from Gotland, silvery white ash wood, matte-white painted walls and ceilings. White lacquered steel elements in the interior. Contact between the interior and exterior is enhanced by disappear- ing walls of glass, leaving a seamless sweeping view spanning from stone floor to ceiling.The exterior is dark with matte-black plaster, roofing felt, and powder-coated steel. We also landscaped the sur- rounding terrain, including an overflow pool set on the outer edge of the stone block, and have drawn up a suggestion for steps down to the bay and docking pier.

F8097-D3F8097-E3F8097-H1F8097-F6F8097-Q4F.extrabildF8097-O9F.ny.L1020101F8097-H4F8097-J6F.ny.L9F8097-R1F.ny.i3F.trappanSituationSektion-5Plan