Duvbåten, Malmö

Skissförslag till nybyggnad av bostäder. 2015